Firma

Fa AM


Několik realizovaných řešení:

Nabízím tyto funkční programy z vlastní produkce:

(Programy bude nutno asi upravit pro konkrétního uživatele dle jeho požadavků.)

MSV (od r.1995)
Stručný popis programu:
Program vznikl pro účely ulehčení mé práce na bývalém pracovišti a byl stále doplňován dle požadavků uživatelů. Vzhledem k jeho rozsahu uvedu jen některá hesla z menu: telefonní seznam, diář, za/půjčky, poznámky, předpisy, instrukce, BOZP, PO, odpady, CNC programy, nářadí, měřidla, cejchovaná měřidla, inventář, majetek, OOPP, operativní evidence, evidence výroby, denní odvádění, kooperace, lakovna, údržba, doprava, výpočetní technika, zakázková struktura, pracoviště, stroje, náhradní díly, služby, objednávky, faktury, inventury, výrobní příkazy, dílny, výkazy, odpracované hodiny, prémie, evidence výroby, pracovní lístky, mzdy, cenové karty, korespondence, plánovací kalendář, ...
Je umožněn import a export (SMEP M16-22, EC 1027, Oracle)
GAS - garance a servis (od r.1996)
Stručný popis programu:
Program vznikl pro potřeby sledování záruk železničních vozů, včetně sledování vyměňovaných dílců, statistik poruchovosti dle jednotlivých uzlů, ...
Součásti je prográmek, který se celý vejde na jednu disketu 3,5" HD, sloužící pro přenos a prezentaci vybraných dat u zákazníka.
OPER - Operativní plánování (od r.1997)
Stručný popis programu:
Program vznikl pro potřeby plánování výroby a kapacit (Nh, zaměstnanci po profesích). Umožňuje plánování, kalkulace zakázek, montážní rozvrhy, výpočty kapacit, tisk měsíčních plánů, import dat z počítače EC 1027.
NORMY
Stručný popis programu:
Program vznikl pro potřeby sledování evidence a platnosti norem (ČNS, EN, DIN, GOST, ...) včetně jejich dodatků. Pro více správců dokumentace s rozdílnou potřebou norem.
SQL - program pro realizaci dotazů do databáze ORACLE
Stručný popis programu:
Program vznikl pro potřeby rychlého výběru dat dle zadaných parametrů do výsledných sestav s možnosti jejich úprav, exportu, převodu a tisku již bez blokace licence. Parametry lze uchovávat nebo vybírat ze seznamu. Výhodou je funkčnost i na starších počítačích s procesory 486. Lze nastavit vlastní hierarchii hesel a oprávnění.
MODUL42 - doplňek programu ÚČTO / Info
Stručný popis programu:
Programy pro rozšíření možnosti účetního programu. Blíže viz  detail MODUL42
Registrační pokladna - doplňek programu ÚČTO / Info
Stručný popis programu:
Registrační pokladna je program pro vedení skladu a prodej z něj. Plně nahradí registrační pokladnu. Lze jej použít samostatně nebo pro rozšíření možnosti účetního programu. Blíže viz  detail Reg.pokladna
TE - Textový Editor
Stručný popis programu:               Ukázky: 1 2
Program vznikl pro potřeby editace dlouhých textů, jejich úpravu a formátování před tiskem, převodem kódových stránek, exportem do HTML formátu, obsahuje i hexadecimální editor, ...
Většinou je součásti databázových programů, kde slouží k dalším možnostem úprav tiskových sestav.
Download freeware (*.zip 37 447 b)   (*.exe 67 323 b) bez UFANDu  
OK - Obecní Knihovna
Stručný popis programu:               Ukázka: 1 Náhled 2 Náhled
Program vznikl pro potřeby evidence a půjčování knih a časopisů v obci Včelná. Reference na e-mailu vcelna@iol.cz
Můžete si vyzkoušet demoverzi /heslo: ok/
- download verze 1.010 DEMO     (*.zip 1 038 646 b)  
BYTY - evidence a pořadníky na byty (síťová verze - rozpracováno)
Stručný popis programu:
Původně jsem program jen přizpůsoboval pro použití v roce 2000. Nyní vzniká nový program pro potřeby evidence žádosti o byty včetně vytvoření pořadníku žadatelů.
Cyklotrasy - deník, uzly, vzdálenosti (doplněk k programu Cyklotrasy, od r. 2002)
Stručný popis programu:
Pro mé potřeby při vytváření nové oblasti jsem potřeboval zadávat data jednodušeji s možnosti jejich tisku, kopírování, třídění, ...
Různé evidenční databáze
Samozřejmě jsem vytvořil spousty různých evidenčních databázi (programy, hry, CD, videokazety, satelity, volačky CB, adresáře kontaktů, technologické postupy, ...) a jsem schopen dle Vašich požadavků naprogramovat další.
Mám rovněž praktické zkušenosti s importy a exporty dat mezi různými účetními programy a tvorbou různých pomocných utilitek (např. přečíslování položek skladu v programu STEREO), nadstaveb nebo úprav tiskových sestav včetně jejich tisku i přes Windows pomocí tiskového manažeru PC FAND (vhodné i pro GDI tiskárny). Programy se vyznačují možností uživatele si měnit jejich vzhled a funkčnost pomocí různých parametrů. Samozřejmá je bezpečnost řešená od vstupu do programu pomocí hesel s hierarchií práv až po různé způsoby zálohování.
 
  Run-time PC FANDu  (toto není můj program!)
Stručný popis programu:
Program je potřebný pro činnost většiny mých programů naprogramovaných v programu PC FAND firmy Alis s.r.o. Česká Lípa. Aktuální verze 4.2, má licence č.160354
Download (*.zip 458 354 b)   (*.rar 428 061 b)   (*.exe 488 230 b)  
 
ceny (mírné), další informace na dotaz. Všechny programy jsou plně funkční Y2K a pod OS kompatibilním s MS-DOS i Windows. Data je možno exportovat například do formátu DBF nebo TXT a pracovat s nimi např. v programu MS Excel.
 
  Rady a odpovědi na dotazy uživatelů naleznete zde.
 
  autor uvítá Vaše připomínky a návrhy na další vylepšení programů! Například zde.

Instalaci softwaru provádíte na vlastní nebezpečí, autor neručí za případné poškození Vašeho softwaru nebo hardwaru.HOME na titulní stranu   Zpět zpět

© AM -