Firma

Fa AM

Obecné rady (pro všechny programy)
Chybný tisk
Test tiskárny - zkuste vytisknout soubor _CS.TXT (vytiskne češtinu a různé typy písma včetně počtu znaků na řádek) a _RADKY.TXT (otestuje max. počet řádků vytištěných na stránku)
Chybí písmenka - některé tiskárny chybně nastavují písmo Italic (kurzívu - W) nebo jej chybně interpretují např. u znaků s diakritikou - změnte typ písma (smažte přepínač W z obou stran textu) nebo vypněte (opravte) nastavení přepínacích kódu v nastavení tiskárny (program FANDINST.EXE).
Pokud máte již odzkoušený tisk z jiného programu pod PC FANDem (např. Účto, Stereo, ...), tak můžete použít jeho nastavení zkopírováním FAND.CFG do složky s programem (předem zálohujte!)
Pro další informace můžete použít stránky na internetu - výrobce PC FANDu - firma Alis s.r.o. Česká Lípa nebo stránky aplikací, např. Účto
Případne nejasnosti se mnou konzultujte, rád Vám poradím pokud to bude v mých silách. Ideální je kontakt pomocí e-mailu se zasláním ukázky s popisem.
Registrační Pokladna (nezávislý program s možnou spolupráci s programem ÚČTO)
Úprava tiskových sestav - účtenky
1. v menu: Ostatní / Další / Parametry / Instalace programu - zadejte typ tisku účtenky Pomůcka: Ctrl+F1 / F1 / Účtenky - vypíše orientační ukázku účtenky; nebo se zkuste podívat na disku na soubory A.TXT až F.TXT
2. v menu Sklad / Tiskové sestavy / Úprava sestav - dle návodu můžete sestavy upravit
Chybný tisk
Zobrazuje se .UPRAVENO - tiskárna pravděpodobně neakceptuje tečkové příkazy - smažte tento řádek (5) při úpravě sestav (Ctrl+Y)
Změna sazby DPH z 22 na 19% (od 1.5.2004)
Změňte proto v: Ostatní / Další / Parametry / Instalace programu nebo Parametrický soubor / údaj základní sazba DPH SazbaDPH2 na 19 a rovněž obvyklá sazba DPH ObvyklaSazbaDPH pokud u Vás převažuje zboží v této sazbě.
Sazbu DPH v datech můžete přepočítat pomocí menu Ostattní / Další / Speciality / Přepočet sazby DPH
Export dat
V menu: Přehledy / Tiskové sestavy / Automatická sestava - vyberte požadované sloupce pomocí F2, můžete zadat omezující podmínku, údaje pro třídění, pak zvolte Opis vět. Vznikne tisková sestava PRINTER.TXT s pevným formátem sloupců. Textový soubor lze před importem do Excelu upravit v textovém editoru. V MS Excelu pak můžete zvolit: Data / Importovat externí data / Importovat data, zvolit textový soubor PRINTER.TXT, zvolit pevnou šířku, začátek importu na požadovaném řádku a dále pokračujte dle nabídky programu. Obdobně lze provést export do textového souboru z libovolného formuláře (databáze), nejlépe s možností výběru požadovaných sloupců ve vlastním formuláři a následném F6 - Opis - Opis vět. Výběr sloupců je omezen zobrazením věty v jednom řádku.
Pokud by bylo potřeba častějších exportů - mohu dodělat i převod do DBF formátu, který umí načíst MS Excel přímo.HOME na titulní stranu   Zpět zpět

© AM -